CÁCH SỬ DỤNG MẠO TỪ “THE”, “A/AN” TRONG TIẾNG ANH

CÁCH SỬ DỤNG MẠO TỪ “THE”, “A/AN” TRONG TIẾNG ANH   CÁCH SỬ DỤNG MẠO TỪ “THE”, “A/AN” TRONG TIẾNG ANH Trong bài viết này, TIMMY sẽ liệt kê ra các cách sử dụng mạo từ trong tiếng anh. Trong tiếng Anh được phần ra làm hai loại mạo từ (1) Xác định “The” và (2) Không xác định “A/An”. Theo nguyên tắc áp dụng chung,...

© 2018 TIMMY ENGLISH. All rights reserved.