CẤU TRÚC CÂU MONG ƯỚC_WISH

CẤU TRÚC CÂU MONG ƯỚC_WISH Wish trong tương lai   Ý nghĩa: Câu ước ở tương lai dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc trong tương lai. Chúng ta sử dụng câu ước ở tương lai với mong muốn ai đó, sự việc gì đó sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai.   Cấu trúc Khẳng...

© 2017 TIMMY ENGLISH. All rights reserved.