CẤU TRÚC CÂU MONG ƯỚC_WISH

CẤU TRÚC CÂU MONG ƯỚC_WISH Wish trong tương lai   Ý nghĩa: Câu ước ở tương lai dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc trong tương lai. Chúng ta sử dụng câu ước ở tương lai với mong muốn ai đó, sự việc gì đó sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai.   Cấu trúc Khẳng...

CONDITIONAL SENTENCE_CÂU ĐIỀU KIỆN

CONDITIONAL SENTENCE_CÂU ĐIỀU KIỆN 1. Zero Conditional When we are thinking about facts which are generally true, we use: If + Present Simple, Present Simple If you put water in the freezer, it becomes ice. If you stand in the rain, you get wet. If you heat ice, it melts. You can see in the examples about the the...

© 2017 TIMMY ENGLISH. All rights reserved.