9 QUY TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM

9 QUY TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM 9 Quy tắc đánh trọng âm để nói tiếng Anh hay.   1. Dấu hiệu nhận biết: Khi nhìn vào phiên âm của một từ, thì trọng âm của từ đó được ký hiêu bằng dấu (‘) ở phía trước, bên trên âm tiết đó. Âm tiết là gì? Mỗi từ đều được cấu tạo từ...

© 2016 TIMMY ENGLISH. All rights reserved.