9 QUY TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM

9 QUY TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM 9 Quy tắc đánh trọng âm để nói tiếng Anh hay.   1. Dấu hiệu nhận biết: Khi nhìn vào phiên âm của một từ, thì trọng âm của từ đó được ký hiêu bằng dấu (‘) ở phía trước, bên trên âm tiết đó. Âm tiết là gì? Mỗi từ đều được cấu tạo từ...

HỌC TIẾNG ANH THỰC DỤNG

HỌC TIẾNG ANH THỰC DỤNG Bạn đã học tiếng Anh nhiều năm. Nhưng khi bạn nghe ai đó nói tiếng Anh, nó không giống như tiếng Anh bạn đã học. Bạn cảm thấy khó hiểu và khi bạn nói, người khác cũng không thể hiểu được. Đây chính là vấn đề của việc học theo giáo trình. 1. Học bằng...

© 2016 TIMMY ENGLISH. All rights reserved.