PHÂN BIỆT SOMETIMES – SOMETIME- SOME TIME

PHÂN BIỆT SOMETIMES – SOMETIME- SOME TIME a) Some time: diễn tả 1 khoảng thời gian, nói về bao nhiêu thời gian mà bạn có hoặc muốn có – You should spend some time with your sister. She looks sad. (Bạn nên dành 1 chút thời gian nào đó cùng với em gái của bạn. Cô ấy trông có vẻ buồn.) – She...

© 2017 TIMMY ENGLISH. All rights reserved.