84 CẤU TRÚC TIẾNG ANH CẦN PHẢI HỌC

84 CẤU TRÚC TIẾNG ANH CẦN PHẢI HỌC 1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá….để cho ai làm gì…)e.g. This structure is too easy for you to remember.e.g. He ran too fast for me to follow.   2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá… đến...

9 QUY TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM

9 QUY TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM 9 Quy tắc đánh trọng âm để nói tiếng Anh hay.   1. Dấu hiệu nhận biết: Khi nhìn vào phiên âm của một từ, thì trọng âm của từ đó được ký hiêu bằng dấu (‘) ở phía trước, bên trên âm tiết đó. Âm tiết là gì? Mỗi từ đều được cấu tạo từ...

HỌC NGỮ PHÁP MỘT CÁCH TỰ NHIÊN

HỌC NGỮ PHÁP MỘT CÁCH TỰ NHIÊN Đây thực sự là một kỹ thuật rất đơn giản, nhưng là một cách tuyệt vời để học ngữ pháp – không chỉ áp dụng với ngữ pháp tiếng Anh, mà còn với ngữ pháp của các ngôn ngữ khác. 1. Tại sao? Đây là những câu chuyện ngắn mà ở đó chúng ta thay...

LINKING SOUND NỐI ÂM TRONG TIẾNG ANH

LINKING SOUND NỐI ÂM TRONG TIẾNG ANH SỰ NỐI ÂM (liaison) là một trong 3 thành phần (phát âm, ngữ điệu và nối âm) chính của Giọng Bản Xứ Mỹ (American Accent). Chúng ta cũng có dịp tìm hiểu qua PHÁT ÂM và NGỮ ĐIỆU trong các bài viết trước. Hôm nay, chúng tôi giới thiệu các bạn một cách khái quát về NỐI ÂM trong nói tiếng Anh. Hiểu được những...

© 2017 TIMMY ENGLISH. All rights reserved.