CẤU TRÚC CÂU MONG ƯỚC_WISH

CẤU TRÚC CÂU MONG ƯỚC_WISH Wish trong tương lai   Ý nghĩa: Câu ước ở tương lai dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc trong tương lai. Chúng ta sử dụng câu ước ở tương lai với mong muốn ai đó, sự việc gì đó sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai.   Cấu trúc Khẳng...

HỌC NGỮ PHÁP MỘT CÁCH TỰ NHIÊN

HỌC NGỮ PHÁP MỘT CÁCH TỰ NHIÊN Đây thực sự là một kỹ thuật rất đơn giản, nhưng là một cách tuyệt vời để học ngữ pháp – không chỉ áp dụng với ngữ pháp tiếng Anh, mà còn với ngữ pháp của các ngôn ngữ khác. 1. Tại sao? Đây là những câu chuyện ngắn mà ở đó chúng ta thay...

LINKING SOUND NỐI ÂM TRONG TIẾNG ANH

LINKING SOUND NỐI ÂM TRONG TIẾNG ANH SỰ NỐI ÂM (liaison) là một trong 3 thành phần (phát âm, ngữ điệu và nối âm) chính của Giọng Bản Xứ Mỹ (American Accent). Chúng ta cũng có dịp tìm hiểu qua PHÁT ÂM và NGỮ ĐIỆU trong các bài viết trước. Hôm nay, chúng tôi giới thiệu các bạn một cách khái quát về NỐI ÂM trong nói tiếng Anh. Hiểu được những...

© 2017 TIMMY ENGLISH. All rights reserved.