HỌC TIẾNG ANH Ở ĐÂU

HỌC TIẾNG ANH Ở ĐÂU HỌC TIẾNG ANH Ở ĐÂU HIỆU QUẢ Muốn trả lời được câu hỏi học tiếng Anh ở đâu hiệu quả, trước hết bạn phải hiểu mục đích học tiếng Anh để làm gì? mong muốn kết quả đầu ra của bạn là như thế nào? Về cơ bản, TIMMY có thể chia ra làm hai nhóm...

TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN 100 TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH  Accounting entry/ə’kauntiɳ ‘entri/: bút toán Accrued expenses /iks’pens/—- Chi phí phải trả  Accumulated /ə’kju:mjuleit/: lũy kế Advanced payments to suppliers /sə’plaiəs/: Trả trước người bán  Advances to employees/,emplɔi’i:s/: Tạm ứng Assets /’æsets/: Tài sản  Balance sheet/’bæləns ʃi:t/: Bảng cân đối kế toán  Book-keeper/’buk,ki:pə/: người lập báo cáo Capital...

100 CÁCH KHEN NGỢI BẰNG TIẾNG ANH

100 CÁCH KHEN NGỢI BẰNG TIẾNG ANH 1. Your smile is contagious. 2. You look great today. 3. You’re a smart cookie. 4. I bet you make babies smile. 5. You have impeccable manners. 6. I like your style. 7. You have the best laugh. 8. I appreciate you. 9. You are the most perfect you there is. 10. You are enough....

CẤU TRÚC CÂU MONG ƯỚC_WISH

CẤU TRÚC CÂU MONG ƯỚC_WISH Wish trong tương lai   Ý nghĩa: Câu ước ở tương lai dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc trong tương lai. Chúng ta sử dụng câu ước ở tương lai với mong muốn ai đó, sự việc gì đó sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai.   Cấu trúc Khẳng...

13 QUY TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH

13 QUY TẮC ĐÁNH TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH QUY TẮC 1: Động từ có 2 âm tiết -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 Ex: be’gin, be’come, for’get, en’joy, dis’cover, re’lax, de’ny, re’veal,… Ngoại lệ: ‘answer, ‘enter, ‘happen, ‘offer, ‘open… QUY TẮC 2: Danh từ có 2 âm tiết -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1 Ex: ‘children, ‘hobby, ‘habit, ‘labour, ‘trouble,...

HỌC TIẾNG ANH THỰC DỤNG

HỌC TIẾNG ANH THỰC DỤNG Bạn đã học tiếng Anh nhiều năm. Nhưng khi bạn nghe ai đó nói tiếng Anh, nó không giống như tiếng Anh bạn đã học. Bạn cảm thấy khó hiểu và khi bạn nói, người khác cũng không thể hiểu được. Đây chính là vấn đề của việc học theo giáo trình. 1. Học bằng...

PHƯƠNG PHÁP HỌC TỪ VỰNG HIỆU QUẢ

PHƯƠNG PHÁP HỌC TỪ VỰNG HIỆU QUẢ HỌC THEO CỤM TỪ, NHÓM TỪ, KHÔNG HỌC NHỮNG TỪ ĐƠN LẺ Nguyên tắc này nghe rất đơn giản phải không? Nhưng cụm từ là gì? Tại sao chúng ta phải học theo cụm từ mà không học theo từng từ đơn lẻ? Học nguyên tắc 1 như thế nào để đặt được hiệu quả...

© 2017 TIMMY ENGLISH. All rights reserved.